13/10/2022
Bảo Long được lọt vào danh sách Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2022
13/10/2022
Bảo Long được lọt vào danh sách Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2022

Theo quyết định của Bộ Tài Chính ngày 06/10/2022, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã được vinh danh trong danh sách Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực Hàng Hải.

 Đây quả thật là một vinh dự cũng như động lực to lớn cho Bảo Long tiếp tục cố gắng trên hành trình của mình để bảo vệ tài sản của Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác.

  

Danh mục: News and Events

Thẻ