01/09/2021
Bảo Long và PVI Re khai trương cổng giao dịch Tái bảo hiểm điện tử
01/09/2021
Bảo Long và PVI Re khai trương cổng giao dịch Tái bảo hiểm điện tử

Ngày 15/06/2021, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long)  và Tổng công ty CP Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã hoàn thành ký kết thành công Cổng giao dịch Tái bảo hiểm điện tử.

Việc triển khai cổng giao dịch Tái Bảo hiểm điện tử giữa Bảo Long và PVIRe là một bước đột phá giúp kết nối hệ thống công nghệ thông tin của Bảo Long và PVI Re, cho phép hai bên quản lý toàn bộ các giao dịch tái bảo hiểm và quá trình thực hiện các hợp đồng tái bảo hiểm trên nền tảng số. 

Với hệ thống này, các công việc đặc thù mang tính “truyền thống” và tốn nhiều nhân lực như: phát sinh chứng từ thanh toán phí và bồi thường được thực hiện qua hệ thống ký số và tự động luân chuyển giữa hai đối tác, quản lý, thanh toán công nợ giữa hai bên nhanh chóng, minh bạch và rõ ràng.

Là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Long hướng tới một mô hình doanh nghiệp xanh không sử dụng giấy và giảm thiểu tối đa không gian lưu trữ hồ sơ chứng từ. Việc hợp tác này sẽ tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm trong thời gian tới.

Danh mục: News and Events

Thẻ