30/03/2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2021
30/03/2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2021

Ngày 30/03/2020, tại Trụ Sở chính Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn, các cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Bảo Long.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã đặc biệt ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 đạt 1.438.062 triệu đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 83.390 triệu đồng, tăng trưởng một cách ấn tượng với 210%. ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 của, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021…

Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT đang phát biểu tại Đại hội

Theo kế hoạch năm 2021, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.700 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2020. Với các giải pháp chiến lược đã đề ra trong năm 2021 nhằm hướng đến “Tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng”, Bảo Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng Sản phẩm – Dịch vụ bên cạnh việc tiếp tục tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiên phong trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt là với sự tin tưởng và đồng hành của Khách hàng và các cổ đông, đối tác, Bảo Long tự tin sẽ chinh phục được các mục tiêu đề ra trong năm 2021.

Ông Phan Quốc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ trả lời các câu hỏi từ cổ đông.

Ông Chen Yi Chung – Quyền TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Chen Yi Chung – Quyền TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết SCB đánh giá cao các kết quả mà Bảo Long đã đạt được trong năm 2020, cũng như kỳ vọng vào các chiến lược hợp tác giữa SCB và Bảo Long trong thời gian tới. SCB tin tưởng rằng Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Bảo Long sẽ hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021.

Cũng tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu ông Trương Khánh Hoàng – Phó TGĐ Thường trực Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tham gia HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023, thay cho ông Nguyễn Văn Thanh Hải.

Khép lại Đại hội, Hội đồng quản trị cùng Ban Lãnh đạo Bảo Long quyết tâm nỗ lực hết mình để chung tay góp phần đưa Bảo Long ngày một tiến xa, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa cho cổ đông, nhà đầu tư, cộng đồng và cho xã hội.

Danh mục: News and Events

Thẻ