18/05/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2022
18/05/2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2022

Vào ngày 17/5/2022, tại Trụ Sở chính Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, các Cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Bảo Long.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ ghi nhận lợi nhuận kinh doanh trước thuế đạt 104.619 triệu đồng, tăng trưởng 171%. ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022…

Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT đang phát biểu tại Đại hội

Theo kế hoạch năm 2022, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.700 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2021. Năm 2022, Bảo Long tập trung phát triển mạnh doanh thu bảo hiểm xe cơ giới, con người và tài sản kỹ thuật thông qua các kênh phân phối truyền thống cũng như kênh phân phối bảo hiểm số. Bên cạnh việc phát triển doanh thu, Bảo Long ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

Với các giải pháp chiến lược đã đề ra cùng với sự tin tưởng và đồng hành của Khách hàng, các Cổ đông và các Đối tác, Bảo Long tự tin sẽ chinh phục được các mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Chủ Tọa Đoàn Đại hội, từ trái qua: Bà Lê Thị Ngọc Hương – Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát.

Khép lại Đại hội, Hội đồng Quản trị cùng Ban Lãnh đạo Bảo Long quyết tâm nỗ lực hết mình để chung tay góp phần đưa Bảo Long ngày một tiến xa, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa cho cổ đông, nhà đầu tư, cộng đồng và cho xã hội.

Danh mục: News and Events

Thẻ