06/02/2018
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
06/02/2018
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Trưa ngày 11/01/2018, tại địa chỉ TSC số 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018, với sự tham dự đông đủ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và các Đơn vị thành viên trên toàn hệ thống của Bảo Long.

Thay mặt Ban Điều hành chủ trì hội nghị, Ông Phan Quốc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ghi nhận những thành quả mà Bảo Long đạt được trong năm vừa qua. Năm 2017, nhận được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo cùng những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể Cán bộ nhân viên, Bảo Long đã kết thúc năm 2017 với những số liệu đáng ghi nhận. Cụ thể: Tổng doanh thu của Bảo Long năm 2017 đạt 951 tỷ đồng tăng trưởng 18% so với năm 2016; Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 893 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế đạt 38 tỷ đồng.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi đồng thời thể hiện quyết tâm của tập thể Bảo Long trong việc nỗ lực hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018. Mặc dù còn khá nhiều khó khăn và thách thức trong thời gian trên nhưng Bảo Long tự tin sẽ gặt hái được những thành công mới và không ngừng phát triển vững mạnh hơn, xứng đáng trở thành một trong những Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.

Một số hình ảnh Hội nghị Tổng kết:

Danh mục: News and Events

Thẻ