16/10/2018
BCTN Bảo Long
16/10/2018
BCTN Bảo Long

Bảo Long luôn ý thức rằng, đổi mới là cách duy nhất để bắt kịp nhu cầu phát triển của thị trường. Với triết lý đó, Bảo Long luôn linh hoạt và kịp thời cung cấp những sản phẩm dịch vụ bảo hiểm hiện đại, phù hợp với từng đối tượng Khách hàng, tương ứng với từng giai đoạn phát triển. Năm 2020 là năm đánh dấu cột mốc 25 năm chuyển mình mạnh mẽ của Bảo Long với những thay đổi tích cực nhằm hướng đến tương lai gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.

Báo cáo thường niên năm 2017: Tiếng Việt  English
Báo cáo thường niên năm 2018: Tiếng Việt  English
Báo cáo thường niên năm 2019: Tiếng Việt English
Báo cáo thường niên năm 2020: Tiếng Việt English
Báo cáo thường niên năm 2021: Tiếng Việt English

 

Danh mục: Khác

Thẻ