16/10/2018
BCTN Bảo Long

Bảo Long luôn ý thức rằng, đổi mới là cách duy nhất để bắt kịp nhu cầu phát triển của thị trường. Với triết lý đó, Bảo Long luôn linh hoạt và kịp thời cung cấp những sản phẩm dịch vụ bảo hiểm hiện đại, phù hợp với từng đối tượng Khách hàng, tương ứng với từng giai đoạn phát triển. Năm 2018 là năm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Bảo Long với những thay đổi tích cực nhằm hướng đến tương lai gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.

Báo cáo thường niên năm 2017: Tiếng Việt | English
Báo cáo thường niên năm 2018: Tiếng Việt | English

Danh mục: Trang chủ

Thẻ