22/10/2018
BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI
22/10/2018
BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI
 1. GIỚI THIỆU

  Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, không lường trước, gây ra sự mất mát về mặt tinh thần không chỉ cho bạn mà còn gây ra gánh nặng tài chính cho gia đình bạn. Hãy để Bảo Long đồng hành cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn về tài chính với Bảo hiểm tai nạn con người tích hợp đầy đủ các quyền lợi bảo vệ toàn diện nhất.

  Lý do nên chọn sản phẩm của chúng tôi
  - Quyền lợi bảo hiểm toàn diện
  - Gói bảo hiểm lên tới 200.000.000 triệu đồng
  - Quyền lợi chi phí y tế điều trị thương tật
  - Chủ động thời gian đăng ký bảo hiểm với vài thao tác đơn giản
  - Giải quyết bồi thường chuyên nghiệp, nhanh chóng
  - Nhận giấy chứng nhận bảo hiểm ngay sau khi thanh toán

 2. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  - Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Thanh toán 100% số tiền bảo hiểm
  - Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật
  - Chi phí y tế điều trị thương tật: Thanh toán chi phí y tế hợp lý phát sinh, giới hạn tối đa không vượt quá số tiền chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật

 3. HƯỚNG DẪN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

  Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Khách hàng hoặc Người thụ hưởng có thể đến đơn vị Bảo Long gần nhất để làm thủ tục yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

  Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:
  1. Giấy đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm
  2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm.
  3. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.
  4. Các chứng từ y tế: biên lai, hóa đơn bệnh viện, đơn thuốc, hóa đơn mua thuốc, phim chụp X-Quang…
  5. Giấy chứng từ và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).
  6. Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận quyền lợi bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
  7. Các giấy tờ liên quan khác khi có yêu cầu.

 4. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  1. Ai có thể tham gia bảo hiểm tai nạn con người?
  Bảo Long nhận bảo hiểm tai nạn cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam.

  2. Ai không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Tai nạn con người?
  Bảo Long loại trừ các đối tượng sau đây:
  - Những người đang bị bệnh thần kinh.
  - Những người đang bị tàn phế hay thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

  3. Hiệu lực của bảo hiểm bắt đầu khi nào?
  Hiệu lực của bảo hiểm bắt đầu khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  4. Tôi có thể liên hệ với ai để biết được tiến độ giải quyết khiếu nại của mình?
  Quý khách có thể liên hệ với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long hoặc Công ty bảo hiểm thành viên theo thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/ giấy biên nhận hồ sơ bồi thường.

  5. Một người có thể tham gia nhiều HĐ TNCN cùng một lúc được không?
  Qúy khách có thể tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm TNCN cùng lúc, tuy nhiên đối với các quyền lợi bảo hiểm liên quan đến chi phí y tế, Bảo Long sẽ chỉ thanh toán một lần các chi phí y tế căn cứ trên các hoá đơn chứng từ.

Danh mục: Khác

Thẻ