22/10/2018
Cổ đông lớn
22/10/2018
Cổ đông lớn
Thông tin cổ đông Tên công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn

Địa chỉ: 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39 230 666 - Fax: (08) 39 225 888
Email: scb@scb.com.vn
Website: http://www.scb.com.vn

#

Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

Địa chỉ: 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 38210055 - Fax: (84.8) 38296063
Email: info@eximbank.com.vn
Website: http://www.eximbank.com.vn

#

Danh mục: Khác

Thẻ