BẢO HIỂM BẢO LONG ỦNG HỘ 200 TRIỆU ĐỒNG TIẾP SỨC CÙNG ĐƠN VỊ TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

21/04/2020

Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các hoạt động kinh doanh của Bảo Long đều mang sứ mệnh tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng. Trên tinh thần nhân văn ấy, tập thể CBNV Bảo Long mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả trong trận chiến đẩy lùi đại dịch bằng chút đóng góp từ tâm của chính những nhân sự công ty.

Sáng ngày 20/4/2020, tại Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh (số 55 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM), đại diện Bảo hiểm Bảo Long đã trực tiếp trao tặng số tiền 200.000.000 đồng cho Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố nhằm ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

 Số tiền này được trích từ Quỹ Công Đoàn Bảo Long và sự ủng hộ của hơn 1.000 CBNV mong muốn cùng toàn dân tiếp sức cho đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Đại diện Bảo Long trao tặng số tiền 200.000.000 đồng cho Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố