Bảo Long được lọt vào danh sách tổ chức bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực Hàng hải 2022

06/03/2023
Theo quyết định của Bộ Tài Chính ngày 06/10/2022, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã được vinh danh trong danh sách Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực Hàng Hải.
 Đây quả thật là một vinh dự cũng như động lực to lớn cho Bảo Long tiếp tục cố gắng trên hành trình của mình để bảo vệ tài sản của Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác.