ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2020

18/03/2020

Ngày 17/03/2020, tại Trụ Sở chính Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của các cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Bảo Long.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã đặc biệt ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 đạt 1.225 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 52,5 tỷ đồng. ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Bảo Long, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020…

Theo kế hoạch năm 2020, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.520 tỷ đồng, tăng trưởng 24,1% so với năm 2019. Với các giải pháp chiến lược đã đề ra trong năm 2020 nhằm hướng đến kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, cùng sứ mệnh “Tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng”, Bảo Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng Sản phẩm – Dịch vụ bên cạnh việc tiếp tục tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiên phong trong mọi lĩnh vực… Song song đó, nằm  trong khuôn khổ các chương trình nhằm hướng đến Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, Bảo Long còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, khuyến mại nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng và các Đối tác. Đặc biệt là với sự tin tưởng và đồng hành của Khách hàng và các cổ đông, đối tác, Bảo Long tự tin sẽ chinh phục được các mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Bảo Long năm 2020:

Đại biểu được thực hiện đo thân nhiệt và khai báo sức khỏe trước khi tham dự Đại hội

Ông Phan Quốc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ phát biểu, báo cáo tại Đại hội

Chủ tịch Nguyễn Thành Long phát biểu tại Đại hội

Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Các Đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội