HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

10/01/2020

Vào ngày 10/01/2020, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2019 và Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Trụ Sở chính của Bảo Long, số 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham dự của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban tại Trụ sở chính và các Đơn vị thành viên trên toàn hệ thống của Bảo Long.

Thay mặt Ban Điều hành chủ trì Hội nghị, Ông Phan Quốc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ghi nhận những thành quả, nỗ lực mà Bảo Long đạt được trong năm vừa qua. Với dấu mốc vượt 1.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018, cùng sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của HĐQT/ BKS/ BĐH và những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể Cán bộ nhân viên, Bảo Long đã kết thúc năm 2019 với những số liệu đáng ghi nhận. Tổng doanh thu của Bảo Long năm 2019 đạt 1.225 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2018; Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.137 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với năm 2019; Lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng.

Ông Phan Quốc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ghi nhận những thành quả, nỗ lực mà Bảo Long đạt được trong năm vừa qua.

Đồng thời, tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo đã đặc biệt tuyên dương khen thưởng: Công ty Bảo hiểm Bảo Long Sài Gòn, là Đơn vị đầu tiên xuất sắc vượt mức doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2019.

Chủ tịch Nguyễn Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi đồng thời thể hiện quyết tâm của tập thể Bảo Long trong việc nỗ lực hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020. Bảo Long tự tin sẽ gặt hái được những thành công mới và không ngừng phát triển vững mạnh hơn, xứng đáng trở thành một trong những Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.

Tại Hội nghị, các Giám đốc Trung tâm kinh doanh Miền, Giám đốc Vùng và 46 Giám đốc các Công ty thành viên đã lần lượt ký nhận Kế hoạch kinh doanh năm 2020 trong không khí phấn khởi, đoàn kết.

Giải thưởng “Bảo Long Rồng Vàng năm 2019” đã chính thức thuộc về: Bảo Long Sài Gòn (Rồng Vàng), Bảo Long Bình Dương (Rồng Bạc) và Bảo Long Nam Sài Gòn (Rồng Đồng)