BẢO HIỂM BẢO LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

06/01/2023

BẢO HIỂM BẢO LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

Ω Ω Ω

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) năm 2018 – 2023, thay đổi số lượng thành viên và bầu HĐQT/ BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.


Ngày 6/1/2023, tại Phòng họp lầu 2 – Trụ Sở chính Bảo Long, số 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Bảo hiểm Bảo Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Bất thường (ĐHĐCĐ) lần 2 năm 2022, với sự tham dự của các thành viên HĐQT của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long và đại diện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, các cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Bảo Long.

Tại phiên họp, Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua nội dung các tờ trình, bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2023 - 2028, Nghị quyết đại hội.


Tại phiên họp, ĐHĐCĐ cũng đã tán thành thông qua nội dung bầu cử và bổ nhiệm đối với các Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

 • Ông Nguyễn Thành Long
 • Ông Hoàng Minh Hoàn
 • Ông Nguyễn Văn Hùng
 • Ông Nguyễn Thành Nam
 • Ông Phan Quốc Dũng
 • Bà Phạm Minh Châm
 • Ông Lại Quốc Phong

 

Tiếp theo, ĐHĐCĐ cũng đã tán thành thông qua nội dung bầu cử và bổ nhiệm đối với các Thành viên BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

 • Bà Lê Thị Thanh Bình
 • Bà Nguyễn Thị Tường Vy
 • Ông Võ Hoàng Duy Trinh
 • Ông Tôn Thất Diên Khoa

 


Khép lại chương trình, HĐQT cùng BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức ra mắt Đại hội cùng với quyết tâm và tin tưởng hướng về sự phát triển bền vững của Bảo Long trên thị trường trong 5 năm sắp tới.