BẢO LONG THÀNH CÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

02/02/2024

Ngày 02/02/2024, tại Phòng họp lầu 2 – Trụ Sở chính Bảo Long, số 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Bảo hiểm Bảo Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2024, với sự tham dự của các cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Bảo Long.

 

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ cũng đã tán thành nhất trí thông qua nội dung Điều chỉnh và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát, miễn nhiệm đối với hai Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2023-2028, điều chỉnh số lượng TV. HĐQT từ 07 (bảy) xuống còn 05 (năm) thành viên.

 

Khép lại Đại hội, HĐQT cùng Ban Lãnh đạo Bảo Long quyết tâm nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu kinh doanh trong kế hoạch 5 năm 2023 - 2028, nâng thương hiệu Bảo Long lên một tầm cao mới và mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa cho các cổ đông, nhà đầu tư, cộng đồng và cho xã hội.