Tin tức và sự kiện
Vui lòng liên hệ với Bảo Long nếu bạn quan tâm đến bất kỳ thông tin nào về dịch vụ bảo hiểm. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn nhanh nhất có thể.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2020
Ngày 17/03/2020, tại Trụ Sở chính Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của các cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Bảo Long
18/03/2020
Xem thêm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
Vào ngày 10/01/2020, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2019 và Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Trụ Sở chính của Bảo Long, số 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham dự của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban tại Trụ sở chính và các Đơn vị thành viên trên toàn hệ thống của Bảo Long.
10/01/2020
Xem thêm
Viettel và Bảo Long hợp tác triển khai dịch vụ bảo hiểm tai nạn điện tử
Viettel và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long chính thức trở thành đối tác chiến lược trong việc triển khai bảo hiểm Bảo Tâm An - bảo hiểm tai nạn điện tử đầu tiên tại Việt Nam.
25/12/2019
Xem thêm