Bắt đầu sự nghiệp của bạn ngay hôm nay!
Bạn sắp làm việc tại một trong những công ty tuyệt vời nhất ở Việt Nam,
nộp đơn ngay bây giờ
Xem ngay các công việc gần đây

Chính sách nhân sự

Con người là tài sản vô giá - nhận thức được điều này, Bảo Long cam kết xây dựng các chính sách nhân sự và chế độ tối ưu cho CBNV phù hợp theo Quy định của Pháp luật, đảm bảo cho Người lao động an tâm làm việc,gắn bó lâu dài với Bảo Long

Xem thêm
Công việc gần đây
Công việc nổi bật
Nhân viên kinh doanh Toàn thời gian
#

Bảo hiểm Bảo Long

#

Hồ Chí Minh

mô tả công việc

√ Tư vấn sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ phù hợp với nhu cầu khách hàng

√ Duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và phát triển kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Đơn vị.

Nộp đơn cho công việc này
Nhân viên kinh doanh Toàn thời gian
#

Bảo hiểm Bảo Long

#

Hồ Chí Minh

mô tả công việc

√ Tư vấn sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ phù hợp với nhu cầu khách hàng

√ Duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và phát triển kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Đơn vị.

Nộp đơn cho công việc này
Nhân viên kinh doanh Toàn thời gian
#

Bảo hiểm Bảo Long

#

Hồ Chí Minh

mô tả công việc

√ Tư vấn sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ phù hợp với nhu cầu khách hàng

√ Duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới và phát triển kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Đơn vị.

Nộp đơn cho công việc này