Chính sách nhân sự

23/11/2022

Giới thiệu chung

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (sau đây gọi là Bảo Long) đã hình thành và phát triển trong suốt 25 năm, từ Công ty Cổ phần Bảo hiểm đầu tiên được thành lập tại Việt Nam đến hôm nay Bảo Long đã từng bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành công nhất định trong ngành kinh doanh Bảo hiểm Phi nhân thọ. Và yếu tố cốt lõi góp phần quan trọng trong sự thành công của Bảo Long đó chính là "Nguồn nhân lực"..

"Con người là tài sản vô giá" - nhận thức được điều này, Bảo Long cam kết xây dựng các chính sách nhân sự và chế độ tối ưu cho CBNV phù hợp theo Quy định của Pháp luật, đảm bảo cho Người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Bảo Long.

Môi trường làm việc

Nhận thấy môi trường làm việc là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất lao động của CBNV, vì vậy Bảo Long luôn cố gắng xây dựng và hướng đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động nhưng cũng vô cùng thân thiện và đầm ấm.

Chính sách tiền lương, phúc lợi

Chế độ lương, thưởng của Bảo Long cạnh tranh, gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng công việc của mỗi cá nhân khi thực hiện công việc. Bên cạnh đó, Bảo Long cũng rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của Người lao động thể hiện qua các chính sách phúc lợi như: chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ cho CBNV, tổ chức cho CBNV nghỉ mát hàng năm, tặng quà hiện kim cho CBNV nhân ngày sinh nhật, kết hôn...

Chính sách nhân sự và đào tạo

Đối với ứng viên: Bảo Long luôn thể hiện sự trân trọng đối với ứng viên, đặc biệt là đối với các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ, vì vậy Bảo Long luôn có những chế độ, chính sách riêng để thu hút các đối tượng trên gia nhập vào đội ngũ nhân sự tại Bảo Long, góp phần vào sự phát triển toàn diện của Bảo Long.

Đối với nguồn nhân lực nội bộ:

Bảo Long luôn tạo điều kiện để tất cả CBNV, nhất là những nhân sự có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong công việc có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc thông qua các kỳ thi tuyển dụng nội bộ hoặc quy hoạch nhân sự. Bên cạnh đó, Bảo Long luôn mạnh dạn đề bạt các Cán bộ trẻ có năng lực, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực cá nhân và điều kiện của Bảo Long. Làm việc tại Bảo Long, CBNV sẽ có được định hướng phát triển cho con đường sự nghiệp của mình và phấn đấu vươn lên các vị trí cấp cao tại Bảo Long.

Bên cạnh đó, Bảo Long luôn quan tâm và coi trọng việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các chính sách đào tạo trong nước và nước ngoài dành cho CBNV, trong đó chú trọng việc đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho CBNV luôn cập nhật những kiến thức mới để phục vụ cho công việc. Ngoài ra, Bảo Long còn có các chế độ hỗ trợ học phí (tùy các trường hợp cụ thể) và tạo điều kiện cho CBNV tự học để nâng cao trình độ.