HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thành Long

Ông Nguyễn Thành Long tốt nghiệp ngành Kinh tế thương mại Trường Đại học Vạn Hạnh và đã tốt nghiệp khóa lý luận chính trị cao cấp tại Trường Nguyễn Ái Quốc 2.

Ông Long có hơn 24 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước đây, Ông Long nguyên là Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN (Eximbank), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Ông Long được HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 đề cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên HĐQT độc lập và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Bảo Long.

 

 

Ông Võ Tấn Hoàng Văn

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Tấn Hoàng Văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, ACCA, CPA Việt Nam.

Ông Văn với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng và hiện nay Ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trước đây, ông Văn làm việc tại Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam và giữ các trọng trách như Chuyên viên, Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng kiểm toán và tư vấn lĩnh vực Tài chính Ngân hàng; Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và phát triển Ngân hàng SCB, Phó Tổng Giám đốc và Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Ông Văn tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

 

  Ông Nguyễn Quang Thông

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Thông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM.

Ông Thông đã từng giữ chức vụ thành viên BKS Eximbank. Hiện nay, Ông Thông đang giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long, thành viên HĐQT Công ty Bất động sản Eximland, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank. Ông Thông đại diện vốn của Eximbank tham gia vào HĐQT với vai trò Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Bảo Long.

 

 

Ông Phan Quốc Dũng

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Phan Quốc Dũng tốt nghiệp Kỹ sư Hàng hải và tham gia chương trình sau đại học Fullbright Kinh tế học ứng dụng dành cho chính sách công.

Ông Dũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm trong và ngoài nước. Trước đây, ông từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng Phòng Bảo hiểm Hàng hóa, Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ, Trưởng phòng bảo hiểm Tài sản kỹ thuật, Phó Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Bảo Minh Bến Thành của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông; Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Mạng Toàn Cầu; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd’s Thompson và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long.

Hiện nay, ông Dũng tham gia vào HĐQT với vai trò thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

 

  Ông Nguyễn Văn Hùng

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Hùng tốt nghiệp cử nhân Tài chính – Ngân hàng và tham gia chương trình sau đại học Fullbright Kinh tế học ứng dụng dành cho chính sách công.

Ông Hùng có hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng. Trước đây, Ông làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và giữ các trọng trách sau: Phó/ Trưởng phòng giao dịch, Phó Giám đốc Chi nhánh An Đông, Trưởng phòng Huy động và tiền gửi tiết kiệm Hội sở, Trưởng phòng Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối Hội sở, Kế toán trưởng, Giám đốc Kế toán Hội sở và Phó Tổng Giám đốc SCB.

Hiện nay, ông Hùng tham gia vào HĐQT với vai trò thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

 

  Ông Trần Văn Hồi

Thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Hồi tốt nghiệp Cao học Quản trị kinh doanh (Post Graduate).

Ông Hồi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Trước đây, ông Hồi đã từng là Giám đốc Công ty Bảo hiểm Quảng Ninh (Bảo Việt Quảng Ninh), Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hà Nội (Bảo Việt Hà Nội), Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế VN tại Tp.HCM; Phó Tổng Giám đốc Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC) Phó Trưởng ban chỉ đạo, trực tiếp phụ trách thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản VINACOMIN, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản VINACOMIN, Thành viên HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không. Hiện nay, Ông tham gia vào HĐQT với vai trò thành viên HĐQT Bảo Long

 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế,Cử nhân Luật.

Ông Tuấn với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính, Chứng khoán và hiện nay Ông giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán STSC. Trước đây, ông Tuấn từng làm việc tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. HCM; Phó Trưởng phòng Tư vấn, Giám đốc pháp lý và tuân thủ nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM; Giám đốc Tư vấn và tài chính doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt. Ông tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò thành viên HĐQT.

 

 

 

Bà Phạm Minh Châm

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính

Bà Phạm Minh Châm tốt nghiệp Cử nhân Khoa Kế toán- Kiểm toán trường Đại học Kinh tế  Quốc Dân; Thành viên Hội Kế toán công chứng Anh ACCA.

Bà Châm có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán. Bà đã giữ các chức vụ tại Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam: Chuyên viên; Chủ nhiệm kiểm toán khối tài chính, ngân hàng.

Hiện nay, bà Châm tham gia vào HĐQT với vai trò thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.