BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Thị Thanh Bình

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Thanh Bình tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Bà Bình có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Hiện nay, Bà giữ chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ của Bảo Long, trước đó từng giữ các chức vụ tại Bảo Long như: Phó phòng Kế toán, Trưởng phòng Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ. 

 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

 

Bà Nguyễn Thị Tường Vy

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Tường Vy tốt nghiệp cử nhân Kinh tế.

 Nguyễn Thị Tường Vy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ, Thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa; Chuyên viên cao cấp trực thuộc Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Bà giữ chức vụ Phó trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Bà tham gia vào Ban kiểm soát với vai trò Trưởng Ban kiểm soát tại Bảo Long.

 

 

Ông Võ Hoàng Duy Trinh

Thành viên BKS

Ông Võ Hoàng Duy Trinh tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng – Đại học Ngân hàng và Cử nhân Luật tổng hợp – Đại học Trà Vinh.

Ông Trinh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn và từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Phó phòng Quản lý Rủi ro Vận hành, Giám đốc Phòng Quản lý Rủi ro Vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn . Hiện nay, Ông Trinh đang giữ chức vụ Giám đốc Phòng Quản lý Rủi ro Vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Ông Trinh tham gia vào Ban Kiểm soát với vai trò Thành viên Ban Kiểm soát tại Bảo Long.