BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM BẢO LONG

Ông Phan Quốc Dũng

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Phan Quốc Dũng tốt nghiệp Kỹ sư Hàng hải và tham gia chương trình sau đại học Fullbright Kinh tế học ứng dụng dành cho chính sách công.

Ông Dũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm trong và ngoài nước. Trước đây, ông từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng Phòng Bảo hiểm Hàng hóa, Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ, Trưởng phòng bảo hiểm Tài sản kỹ thuật, Phó Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Bảo Minh Bến Thành của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Mạng Toàn Cầu; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd’s Thompson và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long.

Hiện nay, ông Dũng tham gia vào HĐQT với vai trò thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Ông Trần Thanh Nam

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Thanh Nam tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chương trình Thạc sĩ Việt-Bỉ (MMVB2).

Trước đây, Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Dự án Coca-Cola Beverages Vietnam Ltd, Giám đốc  Công ty TNHH XD & TM Giang Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất Động sản Vinaland, Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Hiện nay, Ông Nam đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long.

Ông Dương Quang Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Dương Quang Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Ông Ngọc hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Trước đây, Ông từng giữ các chức vụ tại Bảo Long: Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Dự án thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long.

Hiện nay, Ông Ngọc đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Bà Lê Thanh Hằng

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thanh Hằng tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh điều hành của UBI.

Bà Hằng có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. Trước đây, Bà từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành như: Phó Phòng hàng hải , Trưởng phòng hàng hải, Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải –Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng, Giám đốc Sở Giao dịch Bảo Long – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Ngoài ra, Bà Hằng đang là Giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Kinh tế TPHCM. Hiện nay, Bà Hằng đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở Giao dịch Bảo Long thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Ông Đoàn Trọng Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đoàn Trọng Thắng tốt nghiệp cử nhân Tài chính – Kế toán tại trường Đại học Kinh tế.

Ông Thắng có hơn 24 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có hơn 08 năm làm việc trong ngành bảo hiểm. Trước đây, Ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành như:  Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ  - Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô (Sài Gòn Ford); Trưởng phòng Kinh doanh số 5 – Hội sở Bảo Long Sài Gòn thuộc Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng, Phó Giám đốc Hội sở Bảo Long Sài Gòn thuộc Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bến Thành; Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Hiện nay, Ông Thắng đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Ông Nguyễn Ngọc Lân

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Lân tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Griggs.

Ông Lân có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. Trước đây, Ông Lân từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành như: Giám đốc Bảo Minh Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Giám đốc Công ty Bảo hiểm SVIC Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – Vinacomin, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Hiện nay, Ông Lân đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Ông Hà Hoàng Giang

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hà Hoàng Giang tốt nghiệp Kỹ sư ngành Máy Tàu thủy – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Ông Giang có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. Trước đây, Ông làm việc tại Công ty Vận tải biển Khánh Hòa, Công ty Bảo hiểm PJICO, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Kỹ sư máy tàu viễn dương, Trưởng phòng Khu vực, Trưởng phòng Bảo hiểm Hàng hải, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Hồ Chí Minh. Hiện nay, Ông Giang đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Ông Hồ Quang Đức

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hồ Quang Đức có 20 năm kinh nghiệm làm việc với các công ty trong và ngoài nước. Trong đó có 16 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Ông Hồ Quang Đức trước đây là Phó chủ tịch bảo hiểm Thương Mại của AIG Việt Nam. Với vai trò này Ông Hồ Quang Đức chịu trách nhiệm giám sát tất cả các dòng sản phẩm thương mại của Công ty AIG Việt Nam và chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng, thẩm định rủi ro đóng góp 50% doanh số công ty AIG Việt Nam trong giai đoạn 2006-2014.

Ông Hồ Quang Đức cũng từng là giảng viên thỉnh giảng đại học Mở (năm 1998) và Đại học Kinh tế (2000) về bán hàng, dịch vụ khách hàng và quản trị chiến lược. Hiện tại Ông Hồ Quang Đức là giảng viên khoa Quản trị Kinh Doanh trường Đại học HUTECH.

Ông Hồ Quang Đức hiện là Chuyên viên Huấn luyện Chuyên nghiệp được xác nhận bởi Hiệp Hội Huấn Luyện Quốc Tế (ICF) và là người sáng lập công ty tư vấn và đào tạo West Point Consulting Vietnam.

Ông Đức có bằng Đại Học Kinh Tế, chuyển ngành Quản Trị Kinh Doanh và bằng Thạc Sĩ Kinh Tế, chuyên ngành Kinh Tế Phát Triển chương trình Đại Học La Hague, Hà Lan.

Ông Đức hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long.