Thủ tục yêu cầu bồi thường

26/12/2022
 QUAN TRỌNG

 

Mỗi chương trình bảo hiểm có yêu cầu về hồ sơ bồi thường khác nhau, vui lòng làm đúng theo hướng dẫn.

 

Nếu hồ sơ yêu cầu bồi thường lớn hơn USD500, cần nộp bản gốc vui lòng gửi tới chúng tôi qua đường bưu điện.

 

CHỨNG TỪ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Chứng từ bao gồm:

1. Hóa đơn gốc


2. Chứng từ y tế gốc


3. Giấy yêu cầu bồi thường (vui lòng đính kèm chi tiết tài khoản ngân hàng để nhận bồi thường)


4. Chi tiết các khoản chi phí & hóa đơn VAT cho biên lai trên VND 200,000

Chứng từ yêu cầu bảo hiểm cũng bao gồm đơn thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chỉ định thực hiện xét nghiệm, vật lý trị liệu, kính và kính áp tròng và bất cứ dịch vụ/ sản phẩm y tế nào khác mà bác sĩ không chỉ định.

Chúng tôi cũng chấp nhân bảng kê bồi thường bản gốc của Bảo hiểm xã hội, các chương trình thuộc chính phủ hoặc các chương trình bảo hiểm khác.