Nội dung - Chương trình chính
10/11/2022
Nội dung - Chương trình chính
Gói hợp đồng
Tổng hạn mức trách nhiệm
BRONZE
100.000.000đ/năm
SILVER
150.000.000đ/năm
GOLD
250.000.000đ/năm
PLATINUM
400.000.000đ/năm
DIAMOND
500.000.000đ/năm
Chi phí nằm viện (60 ngày/năm)
Hạn mức 2.000.000/ngày
Lên đến 40 triệu/năm
3.000.000/ngày
Lên đến 60 triệu/năm
5.000.000/ngày
Lên đến 100 triệu/năm
7.500.000/ngày
Lên đến 150 triệu/năm
10.000.000/ngày
Lên đến 200 triệu/năm
Tiền phòng, giường bệnh
(01 giường - phòng đơn tiêu chuẩn)
Phòng chăm sóc đặc biệt
Phòng cấp cứu, điều trị trong ngày
Các chi phí viện phí tổng hợp khác
Chi phí phẫu thuật
Hạn mức
(Bao gồm phẫu thuật trong ngày)
40.000.000 đ/năm 60.000.000 đ/năm 100.000.000 đ/năm 150.000.000 đ/năm 250.000.000 đ/năm
Chi phí trước khi nhập viện
Chi phí xét nghiệm, phân tích trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện 2.000.000 đ/năm 3.000.000 đ/năm 5.000.000 đ/năm 7.500.000 đ/năm 10.000.000 đ/năm
Chi phí sau khi xuất viện
 Chi phí tiếp tục điều trị trong vòng 45 ngày sau khi xuất viện.
(Không áp dụng cho thai sản)
 2.000.000 đ/năm  3.000.000 đ/năm  5.000.000 đ/năm  7.500.000 đ/năm  10.000.000 đ/năm
Chi phí y tá chăm sóc tại nhà (15 ngày/năm)
Ngay sau khi ra viện (thời gian nằm viện tối thiểu là 7 ngày) - theo chỉ định của Bác sĩ .
(Không áp dụng cho thai sản)
 2.000.000 đ/năm  3.000.000 đ/năm  5.000.000 đ/năm  7.500.000 đ/năm  10.000.000 đ/năm
Phục hồi chức năng sau tai nạn
 Hạn mức  2.000.000 đ/năm  4.200.000 đ/năm  7.000.000 đ/năm  10.500.000 đ/năm  14.000.000 đ/năm
Dịch vụ xe cứu thương trong phạm vi Việt Nam
 Hạn mức  8.000.000 đ/năm  12.000.000 đ/năm  20.000.000 đ/năm  30.500.000 đ/năm  40.000.000 đ/năm
Trợ cấp trong thời gian nằm viện nội trú (60 ngày/năm)
 Hạn mức  40.000 đ/ngày  60.000 đ/ngày  100.000 đ/ngày  150.000 đ/ngày  200.000 đ/ngày
Trợ cấp mai táng phí
 Hạn mức  2.000.000 đ/năm  3.000.000 đ/năm  5.000.000 đ/năm  7.500.000 đ/năm  10.000.000 đ/năm