Tin tức và sự kiện
Vui lòng liên hệ với Bảo Long nếu bạn quan tâm đến bất kỳ thông tin nào về dịch vụ bảo hiểm. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn nhanh nhất có thể.
BẢO HIỂM BẢO LONG TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2022
Lễ công bố “Thương hiệu Mạnh ASEAN – ASEAN Brands Award 2022” Lần thứ 6 là chương trình tổ chức hàng năm nhằm mục đích tôn vinh các thương hiệu Việt mang tầm khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước. Bảo hiểm Bảo Long là Thương hiệu vinh dự được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2022”.
25/04/2022
Xem thêm
BẢO HIỂM BẢO LONG TĂNG TỐC TRONG CUỘC ĐUA SỐ HÓA
“Đối với Bảo Long, chuyển đổi số là con đường buộc phải đi” – Bà Lê Thị Ngọc Hương phát biểu tại Lễ công bố quyết định Tổng Giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long.
25/03/2022
Xem thêm
BẢO HIỂM BẢO LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Tại Đại hội, các cổ đông với đa số phiếu tán thành, đã thông qua chủ trương về việc sửa đổi Điều lệ Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long), miễn nhiệm cũng như thay đổi số lượng các Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).
25/03/2022
Xem thêm
BẢO LONG TÍCH CỰC ĐÀO TẠO, NÂNG CAO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO NHÂN VIÊN TRONG BỐI CẢNH HỒI PHỤC HẬU COVID
Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trên cơ sở “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, mọi hoạt động tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung từng bước được khôi phục.
25/03/2022
Xem thêm